MINDFULNESS

“Niemand heeft ooit piano leren spelen door er een boek over te lezen.” Met deze uitspraak verwoordt Edel Maex precies waar Mindfulness beoefening over gaat. Immers, als je piano wil leren spelen, is er maar één manier waarop je dit kunt leren: door het te doen. Door te oefenen, te spelen, te ervaren. Geen enkel boek, geen enkele leraar kan de persoonlijke beoefening en beleving vervangen. Mindfulness vraagt oefening. Veel oefening. Voelen, ervaren en oefenen.

Mindfulness in een notendop

Mindfulness is aandacht hebben voor wat er hier en nu is op een open, niet-oordelende en vriendelijke manier. Het helpt je om het huidige moment volledig te ervaren, zonder dat je er automatisch op reageert, zonder eraan te willen ontsnappen of wat dan ook te willen veranderen door gedachten of reacties.

Mindfulness is een bijzondere manier om te leren omgaan met wat je omringt en wat je ervaart. Het leert je omgaan met stress in je leven en de uitdagingen van elke dag, zonder je erdoor te laten meeslepen en jezelf te verliezen. Het creëert rust en helderheid en de ruimte om bewuste keuzes te maken.

“Mindfulness is: ‘ aandacht geven op een speciale manier: doelbewust, in het huidige moment, en zonder oordeel’.”
- Jon Kabat-Zinn -

De Mindfulness Training is ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn van het Medisch Centrum van de Universiteit van Massachusetts. Als medisch bioloog is hij geïnteresseerd in stress, de gevolgen van stress en hoe hiermee om te gaan. In het ziekenhuis heeft hij zowel te maken gehad met mensen die mede ziek zijn geworden door stress als met mensen die door ziekte veel stress ervaren.

Een medisch traject leidt niet altijd tot een volledige oplossing van de klachten. Patiënten krijgen dan vaak de boodschap: “U zult ermee moeten leren leven.” Dit is geen gemakkelijke opgave. Zeker wanneer er niet bij verteld wordt hóe je dat moet doen. Stress, zorgen en frustratie kunnen het gevolg zijn.

Juist de vraag ‘hoe ermee te leren leven’ ligt aan de basis van de aandachttraining. Kabat-Zinn heeft wetenschappelijk onderzochte kennis over stress gecombineerd met kennis uit bewustzijnsdisciplines als meditatie en yoga. Deze bewustzijnsdisciplines geven concrete aanwijzingen over oorzaken van lijden en hoe mensen dit lijden kunnen verminderen.

Hij heeft deze training de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) genoemd: afname van stress door aandachtig te leven.

Terwijl in de geneeskunde van buitenaf iets aan het lichaam gedaan wordt, richt deze training zich op het inzetten van je eigen kracht om je gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren.

Gaandeweg is gebleken dat de training veel breder inzetbaar is dan alleen binnen de muren van het ziekenhuis. De Mindfulnesstraining richt zich op ons hele mens-zijn: wat we ervaren, hoe we reageren op ervaringen, hoe we in het leven staan en welke keuzes we maken. Afgelopen dertig jaar heeft het aanbod, de toepassing en het onderzoek van de Mindfulnesstraining een hoge vlucht genomen in de Westerse wereld.

Onderzoek toont aan dat deelnemers aan de Mindfulness Based Stress Reduction een duurzame verbetering ervaren van uiteenlopende lichamelijke en psychologische klachten en aandoeningen. Ook als klachten niet verminderen, kan het toch gebeuren dat mensen er minder onder lijden en er op een gezondere manier mee omgaan. Velen ervaren na de training meer kalmte in hun leven, voelen zich stressbestendiger, zijn meer in contact met hun lichaam en de rijkdom van alledaagse ervaringen en ontwikkelen een vriendelijker houding ten opzichte van zichzelf en anderen. (Instituut voor Mindfulness – werkboek MBSR)

“Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”
- Confucius -

Pin It on Pinterest