MINDFULNESS TIPS

Hier kun je terecht voor simpele tips die je direct kunt toepassen.

TIP 1 Doe een kwartier helemaal niets.

Niet lezen, geen smart phone checken, geen TV kijken of radio luisteren. Alleen maar zitten en niets doen.

TIP 2 De eerste hap

Bij iedere maaltijd is er sprake van een eerste hap. Wees één keer per dag met volle aandacht bij de eerste hap: wat zie je, wat ruik je, wat voel je in je mond, wat proef je, wat zijn de sensaties van kauwen en slikken?

TIP 3 Adempauze

Pauzeer af en toe even door drie in-en uitademingen te volgen met je volledige aandacht.Bijvoorbeeld tijdens de afwas, voor een stoplicht, aan de kassa in de supermarkt, enzovoort.

TIP 4 Even onbereikbaar

Wees eens even een tijdje niet bereikbaar. Stuur even geen appje. Check even geen email. Zet je telefoon even lekker een avondje uit.

TIP 5: Communiceer met aandacht

Heb in je gesprekken aandacht voor je gesprekspartner. Reageer niet op een binnenkomende oproep via je telefoon, luister aandachtig, en geef pas na het luisteren een reactie.

Een documentaire ‘Kikker zit stil’ werd gemaakt door Jaap Verhoeven in samenwerking met de BOS over Eline Snel en haar methode. Naast ouders, kinderen en leerkrachten licht Eline Snel hier toe wat de impact van deze training is. Benieuwd geworden? Bekijk hier de documentaire ‘Kikker zit stil’.

“Om iets écht los te kunnen laten is het noodzakelijk dat je het eerst echt vasthoudt.”

Pin It on Pinterest